[1]
I. Gunawan, “RELASI HIJRAH DAN TAUBAT PERSPEKTIF MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY DALAM TAFSIR AL-QUR’ANUL MAJID AN-NUUR”, Tanzil j. stud. Al-Quran, vol. 5, no. 1, pp. 1–14, Oct. 2022.