(1)
Gunawan, I. RELASI HIJRAH DAN TAUBAT PERSPEKTIF MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY DALAM TAFSIR AL-QUR’ANUL MAJID AN-NUUR. Tanzil j. stud. Al-Quran 2022, 5, 1-14.