(1)
Hamdani, B. RELASI PENAFSIRAN AL-QUR’AN TERHADAP SIKAP SOSIAL-KEAGAMAAN SEKTARIAN ISLAM FUNDAMENTALIS DAN ISLAM MODERAT. Tanzil j. stud. Al-Quran 2018, 2, 83-98.