(1)
Ibad, S.; Farisia, H.; Aisyah, P. D.; Destinasari, B. F. PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN UPAYA PREVENTIF PENYEBARAN COVID-19 MELALUI REKONSEPTUALISASI NILAI-NILAI QAḌĀ’ DAN QADAR. Kanz Philosophia j. for Islamic Philosophy and Mysticism 2022, 8, 183-206.